۲- تنظیم ارتفاع صندلی   

این کار را می توانید به تنهایی یا با کمک یک دوست انجام دهید. 

  • ابتدا شلوارک یا شلوار و همچنین کفش دوچرخه سواریتان را بپوشید. 
  • سپس دوچرخه را روی دستگاه شبیه ساز تمرین دوچرخه سواری قرارا داده بروی آن سوار شوید یا آن را کنار درب ساختمان یا درون یک دالان قرار داده بر روی آن سوار شده و به با دست چارچوب در را گرفته یا به دیوار تکیه دهید. 
  • پس از آنکه کفشهایتان را در رکاب محکم کردید به صورت برعکس رکاب بزنید (هرز گرد).   
  • برای یافتن ارتفاع مناسب زین باید زانوها در زمانیکه رکاب دوچرخه در پایینترین حالت حرکت خود واقع شده و در ضمن کفشها در رکاب قفل است به صورت کشیده قرار داشته باشد. 
  • اگر باسنتان در موقع رکاب زدن تکان می‌خورد علامت ارتفاع بیش از حد زین می‌باشد. 
  • توجه کنید که تنیم ارتفاع زین در حالت رکاب زدن برعکس (هرزگرد) باعث می‌شود ارتفاع زین در بهترین حالت تنظیم شود به نحوی که در هنگام رکاب زدن واقعی (به سمت جلو) خمیدگی بی نقص و به اندازه ای در زانوهای شما ایجاد خواهد شد که مانع آسیبهای زانو می‌گردد.

نکات لازم: 

  • این تنظیمات به عنوان تنظیمات ابتدایی می‌باشد و اگر احساس بلندی یا کوتاهی بیش از حد می‌کنید می‌توانید ارتفاع زین را اندکی بالا یا پایین ببرید تا حالت مطلوب خود را بیابید.  
  • هنگامی که ارتفاع مناسب زین را یافتید با ماژیک ضدآب یا جوهر دارای رنگ ثابت بر روی میله زین علامت گذاری کنید یا چسب برق دور میله زین بپیچید تا ارتفاع مناسب زین برای دفعات بعدی مشخص باشد و همچنین ارتفاع مناسب دوچرخه (از مرکز طبق جلو تا سطح زین) نیز حفظ شود.